https://www.youtube.com/watch?v=j8xefKijTY8

Mạnh / Peugeot Long Biên

Anh Tuấn Anh / Mitsubishi Long Biên

Anh Trung/ Trưởng Phòng Vinfast TL

https://www.youtube.com/watch?v=XuRgrlgD2fQ

Thái / Mitsubishi Tôn Thất Tùng

Quang vinh / sales ngân hàng vib

Quang vinh / sales ngân hàng vib

Quang vinh / sales ngân hàng vib

Quang vinh / sales ngân hàng vib

Quang vinh / sales ngân hàng vib